• Home
  • Erkend gekwalificeerde beveiligingsbedrijf

Erkend gekwalificeerde beveiligingsbedrijf

Dit keurmerk is bedoeld voor beveiligingsorganisaties in de zin van de Wpbr die in het bezit zijn van een ND-vergunning en ten behoeve van derden (de opdrachtgever) beveiligingswerkzaamheden verrichten.
Onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen.
De bekendste vormen van deze dienstverlening zijn mobiele surveillance, toegangscontrole en openings- en sluitrondes.

Shadow security de norm
Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Shadow security VEB

Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven
VEB-erkend beveiligingsbedrijf krijg je een vakkundig advies en een deskundige aanleg van alarminstallaties Bij de VEB-erkende PBO bedrijven (Particuliere Beveiligings Organisatie) is het opvolgen van alarmmeldingen of het bewaken van eigendommen en/of objecten in vakkundige handen.
Shadow security VEB-2